Chuyên mục: SEO

90% người mới làm SEO sẽ quên điều này – Đó là lý do họ thất bại! Bạn có thuộc nhóm đó?

Mặc dù tôi không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực SEO, nhưng với khởi đầu là một người chuyên viết content (nói thẳng ra là làm báo cho một vài tờ báo như hoa học trò,…) tôi nhận ra rằng có rất nhiều bạn đang làm SEO quên …