Chuyên mục: WordPress căn bản

Có nên vô hiệu hoá bình luận trên blog? Nếu không thì quản lý bình luận như thế nào cho hiệu quả?

Khi bạn bắt đầu viết blog điều thú vị nhất là nhìn thấy mọi người tham gia vào bình luận trên bài viết của bạn. Khi bạn nhận được một bình luận từ độc giả thì cũng chính là lúc bạn biết được họ suy nghĩ gì về bạn, về bài …