FINlancer

Lộ trình đến tự do tài chính dành cho Freelancer

Freelancer không ổn định...

Freelancer là những người làm việc tự do. Họ không phải là nhân viên của bất cứ công ty tập đoàn nào. Họ cũng không thuộc biên chế của cơ quan Nhà nước. Và vì thế họ nằm ngoài chế độ lương hưu.

Freelancer cũng là nhóm người có khả năng TỰ KIẾM TIỀN rất tốt. Nhưng ngược lại họ cũng là những người không có khả năng GIỮ TIỀN tốt.

Và vì thế tương lai họ rất có thể đã GIÀ nhưng vẫn chưa GIÀU. Họ sẽ tạo ra một thế hệ “bánh mì kẹp”

...sẽ tạo ra một thế hệ "bánh mì kẹp"

Thế hệ “bánh mì kẹp” là một thuật ngữ ám chỉ người vừa nuôi con, vừa chăm bố mẹ già không có lương hưu.

Vì thế nếu bạn là một freelancer và không chuẩn bị lộ trình tài chính cho riêng mình, thì khả năng bạn sẽ biến con cái mình thành thế hệ “bánh mì kẹp”.

Do đó freelancer cần phải giàu trước khi già, để về già bạn có thể sống một cách thịnh vượng!

câu chuyện khởi nghiệp ngocdenroi

Đừng chần chừ để tìm hiểu về...

Kiến thức tài chính cá nhân dành cho freelancer

Để GIÀU trước khi GIÀ bạn nhé!

Đừng để đến già vẫn chưa giàu...

Với tài chính, Freelancer hãy tự do trong kỷ luật!

Hãy Làm việc tự do -> Hãy học cách quản lý tài chính -> Để sớm Đạt tự do tài chính!

ngocdenroi