Chuyên mục: Video

[Video] – Bạn đang làm Affiliate Marketing hay Multilevel Marketing (MLM)?

Trong thế giới của những người kiếm tiền online thì sẽ có 2 thuật ngữ được nhắc đến khá nhiều đó là Affiliate Marketing & Multilevel Marketing! Affiliate Marketing được hiểu là Tiếp thị liên kết! Còn Multilevel Marketing (MLM) được hiểu là Tiếp thị đa cấp! Và Tiếp thị …