Chuyên mục: Video

[Video] – Hướng dẫn sử dụng DesignBold để thiết kế hình ảnh (Free 100%)

Bạn đang tìm kiếm một công cụ để thiết kế hình ảnh. Bạn thường cần hình ảnh để minh hoạ cho bài viết trên blog, chạy quảng cáo… nhưng không biết sử dụng phần mềm photoshop… Nếu bạn đang gặp vấn đề này thì… hôm nay bạn đang ở đúng nơi …