Tròn 4 năm viết blog: Ngọc Đến Rồi giảm giá 40% tất cả các ebooks + Khoá học

Cập nhật: Chương trình giảm giá đã hết, tuy nhiên bạn có thể sử dụng mã NGOCDENROI để được giảm 15% khi mua bất kỳ khoá học & ebooks nào.

Ngọc đã chính thức xây dựng blog Ngọc Đến Rồi chấm Com vào dịp 2/9 năm 2015.Và như vậy đến nay đã trong 4 năm một hành trình viết blog toàn thời gian & sống bằng chính khả năng viết!

Nhân dịp này Ngọc sẽ cung cấp một ưu đãi đặc biệt cho tất cả các Ebook + khoá học với mức giảm giá 40%. Giảm giá được giảm trực tiếp trên các sản phẩm nên bạn sẽ không cần dùng coupon nhé.

***Thời gian giảm giá từ 27/ kéo dài đến 10/9