Bước cuối cùng...

Hoàn thiện đăng ký chương trình coaching 1:1 - Xây dựng Online Business

Bước 1: Gửi thông tin

chuong trinh coaching 1-1

Ngọc rất vui mừng để gặp bạn, tìm hiểu & đồng hành cùng với bạn!

Chúc mừng bạn vừa có một quyết định tuyệt vời khi tham gia chương trình coaching 1-1 cùng với Ngọc Đến Rồi chấm Com! Chỉ còn 2 bước nữa là chúng ta có thể cùng nhau làm việc và phát triển một doanh nghiệp online của bạn rồi!

Bước 2: Thanh toán chi phí

Chuyển tiền số tiền tương ứng với gói đăng ký vào tài khoản:

  • Tên tài khoản: Nguyễn Anh Ngọc
  • VietcomBank: 0441 000 725 715
  • ACB (Á Châu): 175 049 569
  • TPB (Tiên Phong): NgocDenRoi

Thanh toán qua tài khoản Paypal:

  • Email tài khoản: nangoc02@gmail.com

**Lưu ý:

  • Nội dung thanh toán ghi rõ “Đăng ký coaching + địa chỉ email hoặc tên của bạn“.
  • Người chuyển chịu 100% phí chuyển tiền.
  • Tỉ lệ quy đổi $1 = 23.500 VNĐ (đối với thanh toán qua PayPal)

Thông tin liên hệ

Kết nối với Ngọc qua...

Phoneicon

Skype

@nangoc842

Location Icon

Facebook

@nangoc84

Mail icon

Email

contact@ngocdenroi.com