Xây dựng thương hiệu cá nhân trên internet: Vì sao bạn cần làm ngay & làm như thế nào?

Internet đang bùng nổ và nếu bạn biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân trên internet thì cơ hội sẽ đến với bạn, có thể là việc làm, là tiền bạc hay bất cứ thứ gì mà bạn muốn! Chắc chắn là như vậy! Thỉnh thoảng Ngọc hay tự đặt ra những câu hỏi vu vơ như: Sẽ thế nào nếu Virgin không có Richard Branson? Apple sẽ ra sao nếu vào năm 1996 Steve Jobs không quay lại điều hành?… Và sẽ ra sao nếu Ngọc không tiếp tục viết và “đứng sau” blog Ngọc Đến Rồi chấm Com?  … Đọc tiếp Xây dựng thương hiệu cá nhân trên internet: Vì sao bạn cần làm ngay & làm như thế nào?