NĐR#9: Làm sao để kiếm tiền với FBA (Fulfillment by Amazon) – Trao đổi cùng Thái Hoàng

Trong Postcast #9 này Ngọc Đến Rồi chấm Com sẽ mang đến cho bạn một thông tin vô cùng giá trị để bạn có thể bắt đầu tìm hiểu cách kiếm tiền với FBA (Fulfillment by Amazon). Đây là cuộc trao đổi rất thú vị với Thái Hoàng một chuyên gia về FBA, ngay trong cuộc trao đổi này bạn sẽ biết được…