Kiếm tiền với Steemit: Mạng xã hội dành cho blogger trong kỷ nguyên 4.0

Bạn có đang hàng ngày nghe đến những thuật ngữ như: Blockchain, cuộc cách mạng 4.0, Cryptocurrency (tiền điện tử)…? Cá nhân Ngọc tin chắc là có! Thậm chí rất thường xuyên là khác. Ngọc thì đã theo dõi và cập nhật những khái niệm này từ ngay đầu năm 2017 và chính blog Coin Đến Rồi chấm Com là nơi mà Ngọc chia sẻ những điều đó. Nhưng hôm nay, ở bài viết này, ngay trên blog Ngọc Đến Rồi bạn sẽ thấy một cách kiếm tiền mới, một xu hướng chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại và … Đọc tiếp Kiếm tiền với Steemit: Mạng xã hội dành cho blogger trong kỷ nguyên 4.0