Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

NĐR #24: Chia sẻ từ Nguyễn Đức Lộc: Hành trình làm tiếp thị liên kết bằng cách xây dựng Niche Site

Xây dựng niche site làm tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) có lẽ là một hình thức phổ biến nhất dành cho những bạn mới. Trong thực thế việc xây dựng một niche site cũng là cách làm dễ tiếp cận nhất nhưng lại rất bền vững mà bất cứ …

4 bước để tạo ra đơn hàng đầu tiên khi làm tiếp thị liên kết (Không cần trả tiền quảng cáo)

Khi làm tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) việc tạo ra đơn hàng đầu tiên là vô cùng quan trọng! Vì đơn hàng đầu tiên sẽ: Giúp bạn có được hoa hồng (commission) đầu tiên Giúp cho bạn có thể niềm tin & động lực để tiếp tục làm tiếp …

Bí mật giúp bạn xây dựng cỗ máy ATM tại nhà!

ebook mien phi

Đăng ký thành công! Vui lòng kiểm tra email để xác nhận và tải về eBook!

Xảy ra lỗi! Vui lòng thử lại!